MENU
logo
logo
Vietnamese English

Quy định gồm có 6 Chương, 32 Điều. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư  là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Quy định cũng nêu rõ trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm: Các dự án thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; Quy định xử lý các trường hợp đặc thù; Các dự án nhà đầu tư phải thực hiện thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình cấp quyết định chủ trương đầu tư; Cơ quan thẩm định dự án đầu tư; Thành phần hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư; Thời gian và trình tự thẩm định hồ sơ dự án đầu tư; Nội dung thẩm định dự án đầu tư; Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư; Trình tự thẩm định hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Trình tự thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm: Trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;  Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy định chuyển tiếp đối với dự án thực hiện trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành, bao gồm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cấp trước ngày 01/7/2015; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); Chấm dứt hoạt động, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Quy định Giãn tiến độ đầu tư dự án và tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư; Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.  

Cũng như quy định rõ về Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

 

Tải về: Quyết định Ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Thu Trang - PGĐ TTXTDL


Bài liên quan

Khảo sát kết nối sản phẩm công, nông nghiệp vào các khu, điểm du lịch tại Đồng Nai
Hội thi “Món ngon ba miền” tại Lễ hội Trái cây Long Khánh
Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018
Thông báo cuộc thi “ Ảnh đẹp Du lịch Đồng Nai năm 2018”
Hoạt động tại lễ hội trái cây Long Khánh 2018
Hiệp hội Du lịch Đồng Nai tổ chức lễ ký kết hợp tác kích cầu du lịch bằng đường sắt
Tiếp tục khởi động chương trình “Kids Farm” – Nông trại của bé
Khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quản lý Du lịch tại Đồng Nai
Nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018
Mùa hè sôi động tại Nông trại Cuộc sống xanh
Mùa chôm chôm đã tới
Những điểm du lịch lý tưởng tại Đồng Nai trong dịp hè 2018
Khu du lịch Bửu Long chào hè 2018
Lễ hội trái cây “Long Khánh – mùa trái chín” năm 2018
Đồng Nai tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc thiểu số năm 2018
Đồng Nai tham gia "Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam" năm 2018
Điểm du lịch nào lý tưởng tại Định Quán, Tân Phú.
Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn an ninh du lịch
Hơn 220 ngàn lượt khách du lịch đến Đồng Nai trong dịp lễ 30/4 và 1/5
Điểm du lịch lý thú tại Đồng Nai mùa lễ 30/4 và 01/5/2018