MENU
logo
logo
Vietnamese English

Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại một cách hiệu quả, tỉnh Hà Giang đã phát động tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan) Du lịch Hà Giang”.

 

 
Với mong muốn cuộc thi thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kiều bào Việt Nam tại nước ngoài, Ban tổ chức cuộc thi đã tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm:
+ 01 giải nhất: 30 triệu đồng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 
+ 03 Giải khuyến khích: Mỗi giải 5 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

- Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/9/2018 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

- Hồ sơ dự thi bao gồm:
+ Tác phẩm dự thi;
+ Bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm;
+ Phiếu đăng ký và cam kết của tác giả tham gia cuộc thi (Có mẫu kèm theo);
+ 1 phong bì nhỏ (Có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tác giả để Ban tổ chức liên hệ khi cần thiết).

Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ:

Thường trực Ban tổ chức cuộc thi 
“Sáng tác biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan)Du lịch Hà Giang”

Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang.

Địa chỉ: Số 2, đường Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

ĐT: 02193 868 740; Fax: 02193862515

DĐ: 0948063596; Email: huongdlhg@gmail.com

(Đính kèm file thể lệ cuộc thi)THỂ LỆ.pdf

DH