MENU
logo
logo
Vietnamese English

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), phối hợp với Trung tâm Ẩm thực Basque vừa phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Du lịch ẩm thực Toàn Cầu. Đây là ý tưởng nhằm tìm kiếm các công ty khởi nghiệp có tiềm năng lớn cũng như những ý tưởng nhằm định hướng và góp phần thúc đẩy sự thay đổi của ngành du lịch ẩm thực mang tính bền vững trong tương lai.

 
Theo Hội Lữ hành ẩm thực thế giới, 87% tổ chức xác định du lịch ẩm thực là yếu tố chiến lược đối với điểm đến; 82% cho rằng du lịch ẩm thực là động lực quan trọng cho phát triển du lịch, du lịch ẩm thực được xem là chất xúc tác cho kinh tế địa phương quyết định đến điểm đến của du khách.

 

 
Qua đó, cuộc thi hướng đến tất cả các dự án, kể cả các dự án đang trong giai đoạn đầu hoặc ở giai đoạn tăng trưởng. Các dự án tham gia dự thi sẽ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí như: tính khả thi và khả năng mở rộng thị trường; sự tích hợp bền vững trong kế hoạch kinh doanh của dự án, đặc biệt là bảo tồn các giá trị địa phương và mối quan hệ giữa văn hóa, di sản, ẩm thực, du lịch và tăng trưởng kinh tế; tính đột phá của sản phẩm, sự thu hút quan tâm của các nhà đầu tư… 

 

 
Từ đó các chuyên gia quốc tế chuyên về du lịch và ẩm thực sẽ lựa chọn 5 dự án xuất sắc và tham gia tại Diễn đàn Thế giới lần thứ 5 vế Ẩm thực Du lịch được tổ chức tại Tây Ban Nha vào đầu tháng 5/2019.

 

 
Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể tìm hiểu cuộc thi và đăng ký trực tuyến thông qua website: https://www.gastronomytourismventures.org/en/. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước ngày 05/3/2019. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 03/5/2019.

Thanh Xuân