MENU
logo
logo
Vietnamese English

Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, khu vực… là nhằm phát huy lợi thế về tiềm năng và các nguồn lực của mỗi địa phương; đồng thời bổ sung, khắc phục những hạn chế để cùng phát triển. Trong hoạt động liên kết phát triển DL giữa khu vực Đông Nam bộ có nhiều lợi thế để thu hút khách ở thị trường Tây Nam bộ và duyên hải Nam Trung bộ.

Xác định liên kết phát triển du lịch Đông Nam bộ sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, mang thương hiệu vùng và có tính cạnh tranh cao… Năm 2012, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh nhằm thông tin, trao đổi và học tập kinh nghiệm. 


Văn miếu Trấn Biên – đón bức trang thêu của XQ

Tại hội nghị này đã xác định: Cần tập trung xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch mới, có chất lượng cao, mang tính đặc thù của khu vực; tổ chức tốt công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư, liên kết vùng; phát triển cơ sở hạ tầng - kỹ thuật du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và cùng nhau hỗ trợ với các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ tiếp tục phát triển thành những trung tâm du lịch hấp dẫn, nhộn nhịp du khách. Đồng thời, tạo điều kiện cho Hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch 2 địa phương đến làm việc, khảo sát các tour, tuyến điểm du lịch kết nối các điểm du lịch của 2 địa phương; Phối hợp tổ chức đoàn khảo sát các điểm, khu du lịch mới để các doanh nghiệp du lịch xây dựng các chương trình du lịch mới phục vụ khách du lịch. Và hợp tác xây dựng đề án phát triển tuyến du lịch sông Đồng Nai. Bước đầu, các doanh nghiệp du lịch cũng đã phối hợp tổ chức các tour, tuyến du lịch… và đạt được một số hiệu quả. Song, nhìn chung các hoạt động liên kết đến nay vẫn chưa đáp ứng như mong muốn và chưa tương xứng với tài nguyên du lịch của các địa phương. 


Chùa Ông – nhìn từ sông Đồng Nai

Với mong muốn kiên kết hợp tác về du lịch để cùng nhau phát triển trong mối liên kết vùng, trong thời gian tới tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức ký kết hợp tác với các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu cùng hợp tác trao đổi thông tin về quy hoạch, kế hoạch ngắn, dài hạn và tình hình hoạt động du lịch, tình hình thị trường, phát triển sản phẩm, kế hoạch xúc tiến đầu tư và các chính sách đối với cộng đồng, doanh nghiệp theo từng năm và tình hình đào tạo nguồn nhân lực cho công tác du lịch.

Phối hợp xây dựng kế hoạch khảo sát các tour, các tuyến, điểm du lịch mới nhằm khai thác kết nối tour tuyến du lịch với các doanh nghiệp du lịch của 06 tỉnh. Qua đó trao đổi cung cấp thông tin phát triển các loại sản phẩm du lịch mới của từng địa phương và đẩy mạnh chương trình hợp tác trao đổi khách du lịch góp phần quảng bá sản phẩm du lịch của 06 tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ đối với trong và ngoài nước.

Hợp tác kết nối tour, tuyến để khai thác thế mạnh du lịch của mỗi vùng, miền, làm cầu nối đưa các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ nhau trao đổi kinh nghiệm, kết nối chương trình du lịch, có chính sách hỗ trợ giá lẫn nhau. Phối hợp với Hiệp hội du lịch của các địa phương tổ chức các đoàn Famtrip để quảng bá, tiếp thị sản phẩm du lịch, xúc tiến điểm đến của các tour, tuyến điểm và sản phẩm du lịch.

Thu Trang


Bài liên quan

Nhơn Trạch: hiện trạng và định hướng phát triển du lịch (phần 2)
Nhơn Trạch: hiện trạng và định hướng phát triển du lịch (phần 1)
Một số suy nghĩ về định hướng phát triển sản phẩm du lịch Đồng Nai (phần 2 - Hết)
Một số suy nghĩ về định hướng phát triển sản phẩm du lịch Đồng Nai (phần 1)
Du lịch Đồng Nai trong vùng Đông Nam Bộ (phần 4 - Hết)
Du lịch Đồng Nai trong vùng Đông Nam Bộ (phần 3)
Du lịch Đồng Nai trong vùng Đông Nam Bộ (phần 2)
Du lịch Đồng Nai trong vùng Đông Nam Bộ (phần 1)
Khai thác ẩm thực - thế mạnh để phát triển du lịch
Phát triển du lịch bền vững ở Đồng Nai
Du lịch Đồng Nai – TP. HCM liên kết cùng phát triển
Cảm nhận về chuyến đi về nguồn của đoàn cựu chiến binh ngành văn hóa Đồng Nai
Phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng
Du lịch sông Đồng Nai từ cảm nhận của du khách
Du lịch Đồng Nai đang từng bước chuyển mình
Thực tiễn và bài học kinh nghiệm tổ chức lễ hội tại Đồng Nai
1