THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ TP. BIÊN HÒA
Ngày đăng : - 29/07/2014 02:07 pm
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN LONG THÀNH
Ngày đăng : - 29/07/2014 02:07 pm
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN TRẢNG BOM
Ngày đăng : - 29/07/2014 02:07 pm
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN XUÂN LỘC
Ngày đăng : - 07/05/2014 10:05 am
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ THỊ XÃ LONG KHÁNH
Ngày đăng : - 07/05/2014 10:05 am
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Ngày đăng : - 07/05/2014 10:05 am
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN VĨNH CỬU
Ngày đăng : - 07/05/2014 09:05 am
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN TÂN PHÚ
Ngày đăng : - 07/05/2014 09:05 am
CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
Ngày đăng : - 04/08/2011 02:08 pm
Xem file đính kèm
Xem chi tiết »

GIỚI THIỆU CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (BOT, BTO, BT)
Ngày đăng : - 24/08/2010 08:08 am
Luật Đầu tư Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, được xem là một trong những đạo luật ưu đãi và thoáng nhất về đầu tư ở VN. Các nhà đầu tư sẽ có quyền đầu tư vào nhiều lĩnh vực mà không bị ngăn cấm; chế độ khuyến khích đầu tư sẽ được áp dụng trên cơ sở lâu dài và bền vững, và thêm vào đó các sửa đổi, bổ sung sẽ được thực hiện trên nguyên tắc tạo điều kiện ưu tiên cho nhà đầu tư.
Xem chi tiết »

Trang: 1, 2, 3  »»» 
  • VietNam
  • English

Giá vàng
Tỷ giá
Video clip
duong day nong

DU LỊCH BÌNH THUẬN