KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG NĂM 2016
Ngày đăng : - 25/02/2016 12:02 pm
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 02/2016 ước đạt 833.598 lượt, tăng 3,5% so với tháng 1/2016 và tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 2 tháng năm 2016 ước đạt 1.638.670 lượt khách, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm 2015.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 1 NĂM 2016
Ngày đăng : - 04/02/2016 11:02 am
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2016 ước đạt 805.072 lượt, tăng 5,8% so với tháng 12/2015 và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 04/02/2016 11:02 am
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 760.798 lượt, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 12 tháng năm 2015 ước đạt 7.943.651 lượt, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 04/02/2016 11:02 am
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 732.740 lượt, tăng 12,9% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 11 tháng năm 2015 ước đạt 7.071.351 lượt, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 04/02/2016 11:02 am
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 649.099 lượt, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 10 tháng năm 2015 ước đạt 6.338.611 lượt, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 14/10/2015 07:10 am
Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 626.324 lượt, giảm 5,8% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 9 tháng năm 2015 ước đạt 5.689.512 lượt, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 14/10/2015 06:10 am
Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 664.985 lượt, tăng 12% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 8 tháng năm 2015 ước đạt 5.063.187 lượt, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 04/08/2015 07:08 am
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 593.566 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 7 tháng năm 2015 ước đạt 4.398.202 lượt, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 02/07/2015 12:07 pm
Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 529.445 lượt, giảm 8,2% so với tháng trước và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 6 tháng năm 2015 ước đạt 3.804.636 lượt, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2015
Ngày đăng : - 16/06/2015 12:06 pm
Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 576.868 lượt, giảm 16,4% so với tháng trước và giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 5 tháng năm 2015 ước đạt 3.275.191 lượt, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2014.
Xem chi tiết »

Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6  »»» 
  • VietNam
  • English

Giá vàng
Tỷ giá
Video clip
duong day nong

DU LỊCH BÌNH THUẬN