MENU
logo
logo
Vietnamese English

Những năm gần đây, loại hình du lịch Homestay phát triển phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên. Ở Đồng Nai, tại một số địa phương như Tân Phú, Vĩnh Cửu… du lịch cộng đồng nở rộ, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nếu bạn có ý định du lịch lưu trú Homestay tại Đồng Nai, hãy ghé ngay những điểm dưới đây bạn nhé.

1. Spirit Garden Guesthouse
Địa chỉ: 782/2 Tổ 3, Ấp 6, xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 093 134 73 45

  

2. Cat Tien River Lodge
Địa chỉ: Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 094 852 05 29

 

 3. Cat Tien Farmstay
Địa chỉ: Ấp 2, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3664 888

 

4. Green Hope Lodge
Địa chỉ: Ấp 4, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 097 218 46 83

 

 5. Green Bamboo Lodge
Địa chỉ: Ấp 4, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 097 334 63 45

  

6. Cat Tien Jungle Lodge
Địa chỉ: Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3664 888

  

7. Bird Song Lodge - Minh Shack Home Stay
Địa chỉ: Ấp 4, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 097 334 63 45

  

8. Forest Call Lodge
Địa chỉ: Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3669950

  

9. Orchard Homes Nam Cat Tien
Địa chỉ: Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 090 310 08 69

 

 10. Ta Lai Longhouse
Địa chỉ: Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 097 416 08 27

 
 

11. Nam Cát Tiên Homestay
Địa chỉ: 825 Ấp 1 Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 097 746 84 92

  

12. Forest Side Homestay
Địa chỉ: Ấp 4, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 091 830 05 02

  

13. Forest Floor Lodge
Địa chỉ: Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3669890


 

 
14. Bà Đất Eco Homestay
Địa chỉ: Đường Nội Khu ấp 2, Đường xuống phà, Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại: 094 840 92 65

 

 
15. Cat Tien Bridge Homestay
Địa chỉ: Ấp 2, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 091 369 09 50

   

16. Gibbon Singing Homestay
Địa chỉ: Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại: 094 634 20 36

 

 
 Mai Phương