MENU
logo
logo
Vietnamese English
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
  Thứ 2
  01/10
  7:00
  13:00
  Thứ 3
  02/10
  7:00         PGĐ Trần Thị Thu Trang đi liên hệ với VEDAN về Liên hoan ẩm thực 2018.
  13:00
  Thứ 4
  03/10
  7:00 - Họp chi bộ định kỳ tại cơ quan.
  - PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với Phòng VHTT TP. Biên Hòa về Liên hoan ẩm thực 2018.
  13:00
  Thứ 5
  04/10
  7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy đi công tác cơ sở.
  - PGĐ Trần Thị Thu Trang đi liên hệ với Nutri Food về Liên hoan ẩm thực 2018.
  13:00
  Thứ 6
  05/10
  7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy dự họp BCĐ và Hội đồng thẩm định nông thôn mới.
  13:00
  Thứ 7
  06/10
  7:00
  13:00
  Chủ Nhật
  07/10
  7:00
  13:00  
 • LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

  Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
  Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
  Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
  Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
  Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
  Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
  Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
  123