MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
02/10
7:00
13:00 Họp giao ban Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt
Thứ 3
03/10
7:00 Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 10
13:00
Thứ 4
04/10
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy và  PGĐ Trần Thị Thu Trang tham dự Hội thảo Văn hóa công nhân 
13:00 GĐ Đặng Thanh Thủy tham gia cùng Đoàn trường Đại học Văn hóa khảo sát một số mô hình
Thứ 5
05/10
7:00 Ban Giám đốc tham dự họp thống nhất ý kiến tham dự "Tuần lễ văn hóa du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên" 
13:00
Thứ 6
06/10
7:00
13:00
Thứ 7
07/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
08/10
7:00
13:00