MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
02/10
7:00
13:00 Họp giao ban Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt
Thứ 3
03/10
7:00 Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 10
13:00
Thứ 4
04/10
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy và  PGĐ Trần Thị Thu Trang tham dự Hội thảo Văn hóa công nhân 
13:00 GĐ Đặng Thanh Thủy tham gia cùng Đoàn trường Đại học Văn hóa khảo sát một số mô hình
Thứ 5
05/10
7:00 Ban Giám đốc tham dự họp thống nhất ý kiến tham dự "Tuần lễ văn hóa du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên" 
13:00
Thứ 6
06/10
7:00
13:00
Thứ 7
07/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
08/10
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 02/03/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 02/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 26/01/2018
Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 12/01/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
12