MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
04/06
7:00
13:00 -Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 06
- Họp giao ban cán bộ chủ chốt
Thứ 3
05/06
7:00
13:00
Thứ 4
06/06
7:00 Hội nghị Đảng viên
13:00

- Họp Cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm BGĐ Sở

- PGĐ Trần Thị Thu Trang đi khảo sát vườn kiểu mẫu tại Long Khánh.

Thứ 5
07/06
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi khảo sát tour du lịch vườn tại Cần Thơ từ ngày
07/06 – 08/06/2018.
13:00
Thứ 6
08/06
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy tham dự Hội nghị đoàn viên và Người lao động
tiêu biểu xuất sắc tại Nhà Hàng Sen Vàng.
- PGĐ Ngô Thanh Long đi khảo sát du lịch ở huyện Xuân Lộc.
13:00
Thứ 7
09/06
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/06
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
123