MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
04/09
7:00 Nghỉ bù lễ Quốc Khánh 2/9
13:00
Thứ 3
05/09
7:00
13:00 Họp chi bộ tháng 9.
Thứ 4
06/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty TPS v/v chuẩn bị công tác Liên hoan Ẩm thực 2017.
13:00
Thứ 5
07/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi làm việc với nhà tài trợ Liên hoan Ẩm thực 2017.
13:00
Thứ 6
08/09
7:00
13:00
Thứ 7
09/09
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/09
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 02/03/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 02/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 26/01/2018
Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 12/01/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017
Lịch công tác tuần từ 04/12/2017 đến 08/12/2017
Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 01/12/2017
Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 24/11/2017
Lịch công tác tuần từ 13/11/2017 đến 17/11/2017
Lịch công tác tuần từ 06/11/2017 đến 10/11/2017
Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 03/11/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 27/10/2017
Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 20/10/2017
12