MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
04/09
7:00 Nghỉ bù lễ Quốc Khánh 2/9
13:00
Thứ 3
05/09
7:00
13:00 Họp chi bộ tháng 9.
Thứ 4
06/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty TPS v/v chuẩn bị công tác Liên hoan Ẩm thực 2017.
13:00
Thứ 5
07/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi làm việc với nhà tài trợ Liên hoan Ẩm thực 2017.
13:00
Thứ 6
08/09
7:00
13:00
Thứ 7
09/09
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/09
7:00
13:00