MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
04/09
7:00 Nghỉ bù lễ Quốc Khánh 2/9
13:00
Thứ 3
05/09
7:00
13:00 Họp chi bộ tháng 9.
Thứ 4
06/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty TPS v/v chuẩn bị công tác Liên hoan Ẩm thực 2017.
13:00
Thứ 5
07/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi làm việc với nhà tài trợ Liên hoan Ẩm thực 2017.
13:00
Thứ 6
08/09
7:00
13:00
Thứ 7
09/09
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/09
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
123