MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
04/12
7:00
13:00
Thứ 3
05/12
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với PCCC và Cục ATVSTP, Sở Công Thương về chuẩn bị Liên Hoan Ẩm Thực.
13:00 Họp giao ban tại cơ quan.
Thứ 4
06/12
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi gặp các đối tác chuẩn bị  bị Liên Hoan Ẩm Thực từ ngày 06/12-08/12/2017.
13:00
Thứ 5
07/12
7:00 PGĐ Ngô Thanh Long  tổ chức tour khảo sát và hội thảo về phát triển du lịch tại Huyện Vĩnh Cửu từ ngày 07/12-08/12/2017.
13:00
Thứ 6
08/12
7:00
13:00
Thứ 7
09/12
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/12
7:00
13:00