MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
06/11
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 06/11 đến ngày 08/11/2017.
13:00 Họp giao ban tại cơ quan.
Thứ 3
07/11
7:00 PGĐ Ngô Thanh Long  và Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện đi công tác tại Hiệp hội du lịch TP.HCM và Bình Dương về việc Tour khảo sát và hội thảo về phát triển du lịch tại Vĩnh Cửu.
13:00
Thứ 4
08/11
7:00
13:00
Thứ 5
09/11
7:00
13:00
Thứ 6
10/11
7:00

- PGĐ Trần Thị Thu Trang và Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện đi công tác tại TP. HCM về khảo sát trạm thông tin du lịch.

- PGĐ Ngô Thanh Long  tham dự lễ kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11và nói chuyện chuyên đề “ xã hội hóa hoạt động bải tồn, khai thác du lịch” tại Tân Phú.

13:00
Thứ 7
11/11
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự lễ bế mạc cuộc thi tài năng trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017 tại Đồng Nai.
13:00
Chủ Nhật
12/11
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự lễ phát động bảo vệ môi trường du lịch tại Huyện Xuân Lộc
13:00