MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
07/05
7:00
13:00 Họp tại cơ quan
Thứ 3
08/05
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy đi khảo sát tuyến du lịch đường sông. (cả ngày)
- PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân (Sở SVHTTDL)
- PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với Cơ sở Lò gốm. (Tour Biên Hòa của em)
13:00
Thứ 4
09/05
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy dự báo cáo kết quả triển khai nghiên cứu và ứng dụng CN cao trong lĩnh vực NN của Israel trên địa bàn tỉnh tại Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh. (Sáng)
- GĐ Đặng Thanh Thủy dự Đại hội Hiệp hội khách sạn Việt Nam tại TP.HCM.
- PGĐ Trần Thị Thu Trang họp Ngày hội các dân tộc. (Sáng)
- PGĐ Trần Thị Thu Trang họp về Đại hội TDTT. (Chiều)
13:00
Thứ 5
10/05
7:00
13:00
Thứ 6
11/05
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy dự tổng kết Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai.
- PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với Văn miếu Trấn Biên, Chùa Ông, Chùa Đại Giác, Cơ sở bánh Xu xuê. (Tour Biên Hòa của em)
13:00
Thứ 7
12/05
7:00 PGĐ Ngô Thanh Long đi tiền trạm tour giới thiệu điểm đến tại Huyện Tân Phú.
13:00
Chủ Nhật
13/05
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
123