MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
09/07
7:00 PGĐ Ngô Thanh Long và Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện đi tham dự Ngày hội du lịch Phú Yên từ ngày 03/07-10/07/2018.
13:00
Thứ 3
10/07
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy họp báo cáo về các đề án đầu tư hạ tầng kết nối các khu du lịch.
13:00
Thứ 4

11/07

7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự đại hội công đoàn tỉnh lần X từ 11/7-12/7/2018.
13:00
Thứ 5
12/07
7:00
13:00
Thứ 6
13/07
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang dự Hội nghị sơ kết ngành VHTTDL 6 tháng đầu năm 2018.
13:00
Thứ 7
14/07
7:00
13:00
Chủ Nhật
15/07
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 02/03/2018
123