MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
09/10
7:00
13:00 Họp giao ban Ban Giám đốc và lãnh đạo 02 phòng
Thứ 3
10/10
7:00 Họp Ban biên tập Bản tin Du lịch và Trang thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến Du lịch
13:00
Thứ 4
11/10
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 11/10 đến ngày 12/10/2017
13:00
Thứ 5
12/10
7:00
13:00
Thứ 6
13/10
7:00
13:00
Thứ 7
14/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
15/10
7:00
13:00