MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
11/09
7:00
13:00 Họp giao ban BGĐ và lãnh đạo 2 phòng
Thứ 3
12/09
7:00
13:00
Thứ 4
13/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với các nhà tài trợ chuẩn bị cho Liên hoan Ẩm thực 2017 (ngày 13+14/09/2017 )
13:00
Thứ 5
14/09
7:00 PGĐ Ngô Thanh Long và Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện đi công tác huyện Vĩnh Cửu: làm việc với phòng VHTT về tour giới thiệu điểm đến và tọa đàm phát triển du lịch.
13:00
Thứ 6
15/09
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy họp BCĐ và Hội đồng thẩm định nông thôn mới.
13:00
Thứ 7
16/09
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự khai mạc Liên hoan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
13:00
Chủ Nhật
17/09
7:00
13:00