MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
11/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy và PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty TPS và Sở Công Thương về Liên hoan ẩm thực.
13:00
Thứ 3
12/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy, PGĐ Trần Thị Thu Trang và PGĐ Ngô Thanh Long dự đại hội Hiệp hội du lịch.
13:00
Thứ 4
13/12
7:00 - PGĐ Trần Thị Thu Trang đi gặp các đối tác chuẩn bị  bị Liên Hoan Ẩm Thực từ ngày 13/12-15/12/2017.
- PGĐ Ngô Thanh Long đi khảo sát tại Huyện Tân Phú.
 
13:00
Thứ 5
14/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy  tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh.
13:00
Thứ 6
15/12
7:00
13:00
Thứ 7
16/12
7:00
13:00
Chủ Nhật
17/12
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
123