MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
11/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy và PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty TPS và Sở Công Thương về Liên hoan ẩm thực.
13:00
Thứ 3
12/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy, PGĐ Trần Thị Thu Trang và PGĐ Ngô Thanh Long dự đại hội Hiệp hội du lịch.
13:00
Thứ 4
13/12
7:00 - PGĐ Trần Thị Thu Trang đi gặp các đối tác chuẩn bị  bị Liên Hoan Ẩm Thực từ ngày 13/12-15/12/2017.
- PGĐ Ngô Thanh Long đi khảo sát tại Huyện Tân Phú.
 
13:00
Thứ 5
14/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy  tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh.
13:00
Thứ 6
15/12
7:00
13:00
Thứ 7
16/12
7:00
13:00
Chủ Nhật
17/12
7:00
13:00