MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
12/03
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy nghỉ phép đến ngày 14/03/2018.
13:00
Thứ 3
13/03
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi lấy thông tin viết bài website.
13:00
Thứ 4
14/03
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang và Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện đi Cacao Trọng Đức để lấy sản phẩm trưng bày tại Hội chợ VITM.
13:00
Thứ 5
15/03
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy làm việc với PCT UBND Tỉnh về phát triển du lịch huyện Xuân Lộc.
13:00
Thứ 6
16/03
7:00
13:00
Thứ 7
17/03
7:00
13:00
Chủ Nhật
18/03
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
123