MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
13/11
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 14/11 đến ngày 16/11/2017.
13:00
Thứ 3
14/11
7:00
13:00
Thứ 4
15/11
7:00
13:00
Thứ 5
16/11
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy làm việc với UBND tỉnh về tuyến du lịch ven sông Đồng Nai ( buổi sáng)
 
13:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy nghe báo cáo đề án nâng cao hoạt động và huy động nguồn lực để phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở 
Thứ 6
17/11
7:00
13:00
Thứ 7
18/11
7:00
13:00
Chủ Nhật
19/11
7:00
13:00