MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
16/10
7:00
13:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017
Thứ 3
17/10
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 17/10 đến ngày 19/10/2017
13:00
Thứ 4
18/10
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy và PGĐ Ngô Thanh Long họp tại Vĩnh Cửu về tour khảo sát kết hợp tọa đàm phát triển du lịch huyện Vĩnh Cửu
13:00
Thứ 5
19/10
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2017
13:00
Thứ 6
20/10
7:00
13:00
Thứ 7
21/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
22/10
7:00
13:00