MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
18/09
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy đi công tác tại Singapore từ ngày 17/09 đến ngày 25/09/2017
13:00
Thứ 3
19/09
7:00
13:00
Thứ 4
20/09
7:00
13:00
Thứ 5
21/09
7:00

PGĐ Ngô Thanh Long và TP. TTHCTL Nguyễn Văn Thiện làm việc với công ty Ajinomoto và Saigon Tourist  về kết nối du lịch Đồng Nai.

13:00
Thứ 6
22/09
7:00
13:00
Thứ 7
23/09
7:00
13:00
Chủ Nhật
24/09
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 02/03/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 02/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 26/01/2018
Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 12/01/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
12