MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
18/09
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy đi công tác tại Singapore từ ngày 17/09 đến ngày 25/09/2017
13:00
Thứ 3
19/09
7:00
13:00
Thứ 4
20/09
7:00
13:00
Thứ 5
21/09
7:00

PGĐ Ngô Thanh Long và TP. TTHCTL Nguyễn Văn Thiện làm việc với công ty Ajinomoto và Saigon Tourist  về kết nối du lịch Đồng Nai.

13:00
Thứ 6
22/09
7:00
13:00
Thứ 7
23/09
7:00
13:00
Chủ Nhật
24/09
7:00
13:00