MENU
logo
logo
Vietnamese English
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
  Thứ 2
  19/11
  7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi làm việc với đơn vị tài trợ về Liên hoan
  ẩm thực 2018.
  13:00
  Thứ 3
  20/11
  7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi làm việc với đơn vị thiết kế gian hàng về Liên hoan ẩm thực 2018.
  13:00
  Thứ 4
  21/11
  7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự phiên họp thẩm tra của Ban VHXH về NQ HĐND tỉnh quy định chính sách cho TT VHTT-HTCĐ xã và nhà văn hóa ấp.
   
  13:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang tham gia đoàn công tác kiểm tra của Uỷ Ban Kiểm tra của Đảng ủy Sở VHTTDL từ ngày 21-22/11/2018.
  Thứ 5
  22/11
  7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CĐVC tỉnh tại Nhà khách 71.
  13:00
  Thứ 6
  23/11
  7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi  làm việc với đơn vị tài trợ về Liên hoan ẩm thực 2018
  13:00
  Thứ 7
  24/11
  7:00
  13:00
  Chủ Nhật
  25/11
  7:00
  13:00  

  LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

  Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
  Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
  Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
  Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
  Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
  Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
  Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
  123
 •