MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
20/11
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy đi công tác tại Vĩnh Long từ ngày 20/11-21/11/2017.
- PGĐ Ngô Thanh Long tham dự Tuần lễ Văn hóa Du lịch Di sản xanh từ ngày 20/11-24/11/2017 tại Hà Nội.
 

13:00
Thứ 3
21/11
7:00
13:00
Thứ 4
22/11
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 22/11 đến ngày 24/11/2017.
13:00
Thứ 5
23/11
7:00
13:00
Thứ 6
24/11
7:00
13:00
Thứ 7
25/11
7:00
13:00
Chủ Nhật
26/11
7:00
13:00