MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
21/8
7:00
13:00

Họp giao ban Lãnh đạo Trung tâm

Thứ 3
22/8
7:00
Giám đốc Đặng Thanh Thủy và PGĐ Ngô Thanh Long làm việc với Khu du lịch Sơn Tiên.
13:00
Thứ 4
23/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang tiếp tục đi xác minh lý lịch xin vào Đảng cho quần chúng Dương Thị Hoàn.
13:00 Trưởng, Phó Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện, Ma Ra Đôn đi công tác chuẩn bị khảo sát và Hội thảo Giới thiệu điểm đến huyện Vĩnh Cửu.
Thứ 5
24/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty Minh Long về việc chuẩn bị cho tổ chức Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai năm 2017
13:00
Thứ 6
25/8
7:00

- Ban Giám đốc tham gia Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch.

- CBVC tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13:00
Thứ 7
26/8
7:00 CBVC tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13:00
Chủ Nhật
27/8
7:00
13:00  

 
 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
123