MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
21/8
7:00
13:00

Họp giao ban Lãnh đạo Trung tâm

BLĐ Trung tâm

Thứ 3
22/8
7:00
Giám đốc Đặng Thanh Thủy và PGĐ Ngô Thanh Long làm việc với Khu du lịch Sơn Tiên.
Giám đốc Đặng Thanh Thủy và PGĐ Ngô Thanh Long
13:00
Thứ 4
23/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang tiếp tục đi xác minh lý lịch xin vào Đảng cho quần chúng Dương Thị Hoàn. PGĐ Trần Thị Thu Trang
13:00 Trưởng, Phó Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện, Ma Ra Đôn đi công tác chuẩn bị khảo sát và Hội thảo Giới thiệu điểm đến huyện Vĩnh Cửu. Trưởng, Phó Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện, Ma Ra Đôn
Thứ 5
24/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty Minh Long về việc chuẩn bị cho tổ chức Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai năm 2017 PGĐ Trần Thị Thu Trang
13:00
Thứ 6
25/8
7:00

- Ban Giám đốc tham gia Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch.

- CBVC tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BGĐ
13:00
Thứ 7
26/8
7:00 CBVC tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13:00
Chủ Nhật
27/8
7:00
13:00