MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
21/8
7:00
13:00

Họp giao ban Lãnh đạo Trung tâm

Thứ 3
22/8
7:00
Giám đốc Đặng Thanh Thủy và PGĐ Ngô Thanh Long làm việc với Khu du lịch Sơn Tiên.
13:00
Thứ 4
23/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang tiếp tục đi xác minh lý lịch xin vào Đảng cho quần chúng Dương Thị Hoàn.
13:00 Trưởng, Phó Trưởng phòng TTHCTL Nguyễn Văn Thiện, Ma Ra Đôn đi công tác chuẩn bị khảo sát và Hội thảo Giới thiệu điểm đến huyện Vĩnh Cửu.
Thứ 5
24/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty Minh Long về việc chuẩn bị cho tổ chức Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai năm 2017
13:00
Thứ 6
25/8
7:00

- Ban Giám đốc tham gia Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch.

- CBVC tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13:00
Thứ 7
26/8
7:00 CBVC tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13:00
Chủ Nhật
27/8
7:00
13:00