MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
22/01
7:00
13:00
Thứ 3
23/01
7:00
13:00
Thứ 4
24/01
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang xác minh lý lịch cho quần chúng Lê Thị Thanh Xuân từ ngày 24/01-25/01/2017.
13:00
Thứ 5
25/01
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự tổng kết công tác công đoàn CĐVC Tỉnh.
13:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự họp mặt công ty CP Đồng Tiến.
Thứ 6
26/01
7:00
13:00
Thứ 7
27/01
7:00
13:00
Chủ Nhật
28/01
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 02/03/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 02/02/2018
Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 12/01/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017
Lịch công tác tuần từ 04/12/2017 đến 08/12/2017
Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 01/12/2017
Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 24/11/2017
Lịch công tác tuần từ 13/11/2017 đến 17/11/2017
Lịch công tác tuần từ 06/11/2017 đến 10/11/2017
Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 03/11/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 27/10/2017
12