MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
23/10
7:00
13:00 Họp giao ban tại cơ quan.
Thứ 3
24/10
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy họp với UBND Huyện Tân Phú báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới.
13:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2017.
Thứ 4
25/10
7:00
13:00
Thứ 5
26/10
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy xử lý nội dung phản ánh của ông Vũ Đình Quản tại UBND huyện Thống  Nhất.
13:00
Thứ 6
27/10
7:00
13:00
Thứ 7
28/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
29/10
7:00
13:00