MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
25/09
7:00
13:00 Họp giao ban
Thứ 3
26/09
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với nhà tài trợ, đơn vị tham gia Liên hoan Ẩm Thực Đồng Nai 2017 (từ ngày 26/09-28/09/2017).
13:00
Thứ 4
27/09
7:00 Phòng TTHCTL phát hành hồ sơ mời gọi tham gia LHAT 2017.
13:00
Thứ 5
28/09
7:00 Phòng TTHCTL đi kêu gọi tài trợ và tham gia LHAT 2017 (từ ngày 28/09-30/09/2017)
13:00
Thứ 6
29/09
7:00
13:00
Thứ 7
30/09
7:00
13:00
Chủ Nhật
01/10
7:00
13:00