MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
27/11
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy và Phó Trưởng phòng Trần Thị Mai Phương tham gia Đoàn công tác Văn hóa – Du lịch tại Sơn La và Điện Biên từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2017
13:00
Thứ 3
28/11
7:00

- PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với trường Đại học công nghệ Đồng Nai

- PGĐ Ngô Thanh Long và Trưởng phòng  Nguyễn Văn Thiện, Phó TP. Ma Ra Đôn đi công tác tại huyện Vĩnh Cửu về việc chuẩn bị cho khảo sát và hội nghị.

 
13:00
Thứ 4
29/11
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 29/11-30/11.
13:00
Thứ 5
30/11
7:00
13:00
Thứ 6
01/12
7:00
13:00
Thứ 7
02/12
7:00
13:00
Chủ Nhật
03/12
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
123