MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
27/11
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy và Phó Trưởng phòng Trần Thị Mai Phương tham gia Đoàn công tác Văn hóa – Du lịch tại Sơn La và Điện Biên từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2017
13:00
Thứ 3
28/11
7:00

- PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với trường Đại học công nghệ Đồng Nai

- PGĐ Ngô Thanh Long và Trưởng phòng  Nguyễn Văn Thiện, Phó TP. Ma Ra Đôn đi công tác tại huyện Vĩnh Cửu về việc chuẩn bị cho khảo sát và hội nghị.

 
13:00
Thứ 4
29/11
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS từ ngày 29/11-30/11.
13:00
Thứ 5
30/11
7:00
13:00
Thứ 6
01/12
7:00
13:00
Thứ 7
02/12
7:00
13:00
Chủ Nhật
03/12
7:00
13:00