MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
28/8
7:00
13:00
Thứ 3
29/8
7:00

Trưởng và phó trưởng phòng TTHCTL; Phó trưởng phòng TCHCTH học lớp an ninh quốc phòng 29/8-01/09/2017.

13:00
Thứ 4
30/8
7:00 Họp lãnh đạo cơ quan.
13:00
Thứ 5
31/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang và Đ/c Xuân đi kêu gọi nhà tài trợ và tham gia gian hàng LHAT 2017 Từ ngày 31/08-1/09/2017.
13:00 PGĐ Ngô Thanh Long và Trưởng phòng TTHCTL đi khảo sát vườn trái cây tại Vĩnh Cửu.
Thứ 6
01/9
7:00
13:00
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00