MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
28/8
7:00
13:00
Thứ 3
29/8
7:00

Trưởng và phó trưởng phòng TTHCTL; Phó trưởng phòng TCHCTH học lớp an ninh quốc phòng 29/8-01/09/2017.

13:00
Thứ 4
30/8
7:00 Họp lãnh đạo cơ quan.
13:00
Thứ 5
31/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang và Đ/c Xuân đi kêu gọi nhà tài trợ và tham gia gian hàng LHAT 2017 Từ ngày 31/08-1/09/2017.
13:00 PGĐ Ngô Thanh Long và Trưởng phòng TTHCTL đi khảo sát vườn trái cây tại Vĩnh Cửu.
Thứ 6
01/9
7:00
13:00
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 02/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 26/01/2018
Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 12/01/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017
Lịch công tác tuần từ 04/12/2017 đến 08/12/2017
Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 01/12/2017
Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 24/11/2017
Lịch công tác tuần từ 13/11/2017 đến 17/11/2017
Lịch công tác tuần từ 06/11/2017 đến 10/11/2017
Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 03/11/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 27/10/2017
Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 20/10/2017
Lịch công tác tuần từ 09/10/2017 đến 13/10/2017
Lịch công tác tuần từ 02/10/2017 đến 06/10/2017
Lịch công tác tuần từ 25/09/2017 đến 29/09/2017
Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến 22/09/2017
Lịch công tác tuần từ 11/09/2017 đến 15/09/2017
Lịch công tác tuần từ 04/09/2017 đến 08/09/2017
Lịch công tác tuần từ 21/08/2017 đến 25/08/2017
1