MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
28/8
7:00
13:00
Thứ 3
29/8
7:00

Trưởng và phó trưởng phòng TTHCTL; Phó trưởng phòng TCHCTH học lớp an ninh quốc phòng 29/8-01/09/2017.

13:00
Thứ 4
30/8
7:00 Họp lãnh đạo cơ quan.
13:00
Thứ 5
31/8
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang và Đ/c Xuân đi kêu gọi nhà tài trợ và tham gia gian hàng LHAT 2017 Từ ngày 31/08-1/09/2017.
13:00 PGĐ Ngô Thanh Long và Trưởng phòng TTHCTL đi khảo sát vườn trái cây tại Vĩnh Cửu.
Thứ 6
01/9
7:00
13:00
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018
123