MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
30/07
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy họp giao ban tại Sở VHTTDL
13:00
Thứ 3
31/07
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh
- PGĐ Trần Thị Thu Trang làm việc với Sở Tài Chính
13:00
Thứ 4
01/08
7:00
13:00
Thứ 5
02/08
7:00 - GĐ Đặng Thanh Thủy dự Lễ tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai tại đài PTTH Đồng Nai.
- Toàn thể Đảng viên tại Trung tâm dự triển khai Nghị quyết TW 7.
13:00
Thứ 6
03/08
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang và PGĐ Ngô Thanh Long dự Lễ tuyên dương con em CBCCVC học giỏi sống tốt.

13:00 Họp chi bộ định kỳ tháng 8
Thứ 7
04/08
7:00
13:00
Chủ Nhật
05/08
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
123