MENU
logo
logo
Vietnamese English

Lượng khách du lịch đến Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2017

Time 21.08.2017 11:29 | View 220

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, khách du lịch đến tham quan và lưu trú tại tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2.000.000  lượt, tăng 9,4 % so với cùng kỳ, đạt 58,8% so với kế hoạch. Doanh thu du lịch đạt 639 tỷ đồng, tăng 12 % so với cùng kỳ và đạt 56 % so với kế hoạch.

 

Lượng khách du lịch đến Đồng Nai Quý I - 2017

Time 21.08.2017 11:29 | View 182

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, lượng khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí và lưu trú tại Đồng Nai quý I năm 2017 đạt 946.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 314 tỷ đồng, tăng 9,8 % so với cùng kỳ năm trước.

1