MENU
logo
logo
Vietnamese English

Mục tiêu của Chiến lược là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng…

Chiến lược hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế; chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đến năm 2030, Chiến lược phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa gồm: Trung tâm Văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

Chiến lược phấn đấu ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 05 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO. Bảo đảm ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương.

Để đạt mục tiêu trên, Chiến lược đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp như: nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyền truyền về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa.
Ngoài ra, Chiến lược còn đề cập đến tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

Nguyễn Yến


Bài liên quan

Cảng hàng không Việt Nam được cấp chứng nhận quốc tế về an toàn, kiểm soát dịch bệnh
Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam”
Diễn đàn Báo chí đồng hành cùng du lịch Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19
Phát động triển lãm ảnh đề tài Covid-19 “Những khoảnh khắc từ trái tim”
Khởi động chiến dịch "Live fully in Vietnam" - Sống trọn vẹn tại Việt Nam
Ra mắt Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam
Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 17 được diễn ra trực tuyến
Danh lục Xanh IUCN – tiêu chuẩn toàn cầu mới cho các khu bảo tồn
Netflix nghiên cứu về du lịch qua phim ảnh
Ra mắt video clip với chủ đề “Việt Nam: Đi Để Yêu! - Sống trọn vẹn ở Việt Nam”
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ
Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023
Hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 3 cho các cơ sở lưu trú du lịch
Ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19
Vietnam Ailine và Vietjet Air được phép thí điểm hộ chiếu vacine travel pass cho khách quốc tế
Đề nghị công nhận Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai là Vườn di sản ASEAN
Phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh
Những điều cần biết về vắc-xin COVID-19