Ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch
Cập nhật: 05.05.2020 02:56

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước.

 

Nội dung cụ thể của quy định, gồm: Xúc tiến, quảng bá, du lịch: Tổ chức hội nghị, hội thảo, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức, tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch ở nước ngoài; tổ chức sản xuất ấn phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức sản xuất, mua sắm vật phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch; sản xuất video, clip xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển marketing điện tử trong lĩnh vực du lịch. 

 

Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia: Truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam trong và ngoài nước; tổ chức đoàn khảo sát cho doanh nghiệp, báo chí trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch; tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về du lịch trong nước; nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia, thương hiệu du lịch vùng; tổ chức vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam; Tổ chức các cuộc thi ảnh du lịch; tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ du lịch; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; xây dựng, triển khai các chương trình khung quản lý chất lượng dịch vụ du lịch.

 

Tổ chức các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch trong nước: Tổ chức, tham gia, hỗ trợ các liên hoan ẩm thực; tổ chức, tham gia các sự kiện quốc gia tiêu biểu, liên vùng; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch trong nước.
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch.
Đính kèm Quyết định. quyet-dinh-1072-qd-bvhttd.pdf

DH