Đánh giá công tác hoạt động xúc tiến Du lịch Đồng Nai trong 9 tháng vừa qua
Cập nhật: 11.10.2019 04:35

Trong 09 tháng vừa qua, công tác xúc tiến du lịch Đồng Nai đã đạt được những kết quả tốt. Hình ảnh du lịch Đồng Nai được nhiều nhà đầu tư và du khách biết đến; lượt khách và doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ năm trước. Thông tin về du lịch Đồng Nai được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên nhiều kênh (báo, đài, internet, hội chợ triển lãm...), góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai và thu hút khách du lịch đến Đồng Nai.

 

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai đã thực hiện nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như thực hiện phim tư liệu về du lịch sinh thái Đồng Nai; Thực hiện quảng bá du lịch Đồng Nai qua kênh Rail TV trên tàu hỏa Bắc Nam; Lắp đặt mới  và sửa chữa, nâng cấp các pano tuyên truyền quảng bá du lịch Đồng Nai đặt tại các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh, cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử và việc phát hành Bản tin du lịch hàng quý...

 

Trung tâm còn tổ chức nhiều tour khảo sát nhằm giới thiệu điểm đến du lịch Đồng Nai như: Tour giới thiệu điểm đến Du lịch Đồng Nai cho công nhân; Tour khảo sát cho giáo viên, sinh viên, học sinh trong các trường học; Tour giới thiệu du lịch Đồng Nai cho các phóng viên báo, đài và các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh... 

 

Thời gian còn lại 03 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tập trung cho công tác truyên truyền, quảng bá như: tuyên truyền, giới thiệu du lịch Đồng Nai trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, internet), tổ chức Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai lần IX – 2019, tổ chức tham gia các sự kiện về văn hóa - du lịch ngoài và hoàn thiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu du lịch trên ứng du lịch thông minh để phục vụ cho công tác quản lý, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách.

Văn Thiện