Đồng Nai trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch tại Singapore và Malaysia
Cập nhật: 07.08.2019 03:55

Vừa qua đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch tại Singapore và Malaysia từ ngày 26-31/7/2019. 

 

Với mục đích tìm hiểu các mô hình phát triển du lịch hay, đặc sắc của nước bạn; học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch (công tác xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xúc tiến du lịch…) để nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm về du lịch cho các cán bộ, viên chức và các doanh nghiệp du lịch của tỉnh để xem xét, vận dụng vào thực tế tại Đồng Nai;

 

Theo đánh giá chuyến công tác tại Singapore và Malaysia của Đoàn đã thực hiện đúng theo lịch trình thời gian, làm việc giữa Đồng Nai và nước bạn. Chuyến công tác đã thu được một số kết quả cụ thể: học hỏi được nhiều kinh nghiệm về công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch tổng thể, chi tiết, công tác xúc tiến đầu tư du lịch đồng thời Đồng Nai cũng đã quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh cơ hội hợp tác đầu tư du lịch của tỉnh đến với các doanh nghiệp Singapore và Malaysia. Qua chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch của nước bạn, hy vọng sẽ có những định hướng chính sách giải pháp phù hợp để phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai trong tương lai.

MRĐ