Hội thi tìm hiểu Giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019
Cập nhật: 29.05.2019 04:33

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, tài nguyên du lịch văn hóa, nhất là các di sản văn hóa đã được xếp hạng, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch bền vững ở các quốc gia. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích một cách hợp lý và đúng sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với lĩnh vực du lịch.

 

Đặc biệt, Đồng Nai được xem là địa phương có hệ thống di sản văn hóa phong phú, độc đáo như các di tích lịch sử cách mạng, di tích khảo cổ, di tích kiến trúc nghệ thuật và các danh lam thắng cảnh cùng với di sản văn hóa phi vật thể là những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc anh em như: Tày, Nùng, Hoa, Chơro, Mạ, X’Tiêng, Chăm…

 

Vừa qua, Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2019 ban hành Quyết định số 157/QĐ-BTC ban hành thể lệ Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019. Hội thi năm nay với chủ đề: Tìm hiểu truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai.

 

Theo đó, hình thức dự thi gồm: thi viết và thi thuyết trình xếp hạng nhất, nhì, ba. Ban tổ chức chia người dự thi thành 2 khối: khối học sinh, sinh viên và khối cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân. Mỗi khối thi phải trả lời những câu hỏi tương ứng do ban tổ chức đưa ra. Thời gian nhận bài thi từ tháng 6 đến ngày 10/10/2019. Tổng kết, bế mạc và trao thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2019. 
Bài thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai), số 1597, Phạm Văn Thuận, KP. 3, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Điện thoại: 0251.8820085 – 0904141205. Fax: 0251. 3949938. Email: docisti@dost-dongnai.gov.vn. 
Để biết thêm chi tiết hội thi xem tại website: http://dost-dongnai.gov.vn.

Thanh Xuân