Số:15/TB-HĐTD.TTXTDL
Cập nhật: 16.05.2019 03:52

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-TTXTDL ngày 28/02/2019 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 đã được phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-SVHTTDL ngày 14/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Sau khi rà soát, xem xét Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 02 gồm: 03 người (Đính kèm danh sách). 
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc tại Trung tâm và đăng trên trang thông tin điện tử ttxtdldongnai.vn, đồng thời thông báo đến các thí sinh được biết để tham gia xét tuyển vòng 2./.

THÔNG BÁO DANH SÁCH XÉT TUYỂN.pdf