MENU
logo
logo
Vietnamese English

Thông báo Cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Thừa Thiên Huế 

 Thừa thiên huế - Du lịch Đồng Nai

Ảnh: Lăng Khải Định

 

Nhằm lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá của ngành du lịch Thừa Thiên Huế đến với thị trường du lịch trong nước và quốc tế; Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các Cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Thừa Thiên Huế.

Với đối tượng dự thi là tất cả các cá nhân, tổ chức công dân Việt Nam hoặc nước ngoài, Ban Tổ chức hy vọng có thể nhận được các tác phẩm tiêu biểu, đặc trưng và ý nghĩa, là lời chào mời ngắn gọn mà hiệu quả tới du khách góp phần vào việc quảng bá và phát triển của du lịch Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian dự thi: từ tháng 7 đến tháng 11/2017.
Tổng kết và công bố giải thưởng: dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2017.

Chi tiết cuộc thi dowload file đính kèm

1. Phiếu đăng ký thi slogan và logo

2. Phiếu đăng ký thi phim

3. Thể lệ thi phim

4. Thể lệ thi slogan và logo

 

TTTT (Tổng hợp)